Tuis      Groot Nuus      Koerante      Koerante (Engels)     Tydskrifte      By nabaat

VAN DIE KURATOR

Goeiedag!

Welkom by mediamense.com, ‘n digitale mediamuseum wat fokus op joernaliste, koerante, tydskrifte en (metterwyl) ook op die uitsaaiwese. Hierdeur wil ons aan Afrikaanse mediamense en hul produkte ‘n uitstalruimte gee sodat ons hul enorme bydrae nie sal vergeet nie – veral in hierdie tyd van vervlietende digitale media.

Mediamense.com wil ‘n lewende museum wees waar begrip gekweek word van die media – hede en verlede. Dit poog om ‘n vinnige blik op ons mediageskiedenis te gee, aangevul met indieptestukke. Telkens word verwys na bestaande bronne sodat navorsers, of mense wat net meer wil weet, verder kan gaan lees.

In ‘n vroeëre gedaante van mediamense (as mediamense.co.za) is ‘n begin gemaak aan die optekening van biosketse van mediamense, aantekeninge oor boeke oor en deur mediamense, en die plasing van allerlei geleentheidstukke, herinneringe en aanhalings. Daar was ook ‘n aantal voorblaaie van Afrikaanse koerante en tydskrifte te sien. Daardie webblad is egter gekaap en is nie meer die tuiste van hierdie mediamuseum nie.

Nou, op,  mediamense.com, herleef ons met ‘n baie groter aanbod koerant- en tydskrifvoorblaaie – meestal van Afrikaanse publikasies, maar ook van Engelse publikasies. Die voorblaaie word in  vier kategorieë aangebied: Groot Nuus, Koerante, Koerante (Engels) en Tydskrifte. In Groot Nuus word voorblaaie geplaas waarop sommige van die belangrike nuusgebeure van die afgelope meer as honderd jaar verskyn het; in Koerante en Koerante (Eng.) kom die (visuele) storie van ons land se koerante oorsigtelik aan die beurt; en in Tydskrifte word gefokus op ons bekendste tydskrifte.

Hierdie aanbod verteenwoordig fase 1. In die maande wat kom beoog ons om heelwat van die plasings wat voorheen op mediamense.co.za verskyn het weer ‘n staanplek te gee. En daarna sal nuwe inskrywings gereeld bygevoeg word, onder meer nuwe navorsingsartikels en aantekeninge oor boeke.

Ons verwelkom bydrae, veral tot ons komende By nabaat-afdeling. Dit sluit aan by sosialemediaplatforms waar mediamense hul stories vertel, maar ons probeer dit nie vervang nie. Ons gee plek vir langer stukke, waar by nabaat vertel en besin word.

Ons maak graag korreksies as ons iewers die bal misslaan. Hierdie is ‘n lewende museum wat gedurig verbeter en aangevul moet word. Daarvoor maak ons op ons lesers se samewerking staat.

Dankie vir jou belangstelling. Skakel gerus met ons.

Johannes Froneman
Kurator
083-2635075
joh.froneman@gmail.com

Wie is ons?

Mediamense.com word as nie-winsmakende onderneming in openbare belang bedryf. Ons dra nie advertensies nie en vra geen geld van gebruikers nie. Die stigter en kurator is Johannes Froneman, wat deur die jare die steun van kollegas, studente en vriende ontvang het. Die voorblaaie kom hoofsaaklik uit die kurator se eie versameling, hier en daar aangevul deur items op sosiale media of die internet.

Johannes is ‘n emeritus-professor van die Noordwes-Universiteit waar hy vir 25 jaar lank joernalistiek gedoseer het. Voor dit was hy aan verskeie publikasies verbonde. Tans is hy ‘n buitengewone professor aan die NWU. Hy is die skrywer van ‘n vyftigtal akademiese artikels, verskeie hoofstukke in boeke en is ‘n gereelde radiokommentator oor mediasake.

Hy word bygestaan deur James Kemp, hoofredakteur van Klankkoerant, die aktualiteitsprogram wat op Pretoria FM en verskeie ander gemeenskapsradiostasies uitgesaai word. Die bou van die webblad is met die onontbeerlike hulp van Koos Gagiano gedoen (koos@koosgagiano.co.za). Izak Malherbe het gehelp met die proeflees.

Rig asb. alle korrespondensie aan joh.froneman@gmail.com