Groot nuus

Hierdie afdeling gee ‘n oorsig van die groot stories wat die afgelope eeu die voorblaaie in Suid-Afrika gehaal het – dit is nou náás die groot nuus soos die dood van dr. H.F. Verwoerd, die Inligtingskandaal, Nelson Mandela se lewe en sterwe, die Nasionale Party, die Oscar Pistorius-saak en Jacob Zuma se presidentskap, waarop afsonderlik gefokus word.
Hier word ook aan nie-politieke gebeure aandag gegee wat deur die redaksies as nuuswaardig beskou is, dus gebeure wat hulle gemeen het hul lesers sou interesseer omdat dit ongewoon was of, vir ‘n verandering, goeie nuus was en lesers beter sou laat voel.
Hoewel die aanloop tot die 1994-verkiesing afsonderlik uitgebeeld word, word van die voorblaaie uit die 1990’s by hierdie afdeling ingesluit om iets van die konteks van die tyd weer te gee. In Suid-Afrika was en is die politiek nooit te vêr van die ander groot stories verwyder nie.