Boeke

In ‘n aantal boeke oor of deur Afrikaanse mediamense word hul stories vertel. Sommige plaas die klem swaar op publikasies of selfs maatskappe, maar deurgaans staan die rol van mediamense in al hul gedaantes sentraal. Soms is daar ook brokkies oor die media in boeke oor of deur politici en ander openbare figure. Die meegaande notas is nie resensies van die boeke nie, maar gee ‘n aanduiding van wat die leser in hierdie boeke te wagte kan wees. Dit word aangevul deur kort uittreksels uit die boeke. In die meeste gevalle is die boeke reeds uit druk, maar hulle kan tog nog in biblioteke of tweedehandse boekwinkels opgespoor word. Hulle bly ‘n ryk bron van inligting oor die geskiedenis van ons media en die mense wat dit tot stand gebring en bedryf het — van 1876 tot vandag toe.