Verbatim

Mediamense voer dikwels onderhoude met nuusmakers. Soms vind dit broksgewys neerslag in berigte, soms word die gesprek in ‘n profielartikel vervat. Onderhoude word egter selde woordeliks gepubliseer. Hier kan ons, sonder beperkinge van ruimte, vrae per epos aan mediamense stel waarop hulle na goeddunke reageer — kort of lank. Ons publiseer dit woordeliks, dus verbatim. So kom ons meer te wete oor hierdie mediamense en hul werk.