Hier fokus ons op boeke oor en deur mediamense. Soms kom interessante gegewens oor die media ook voor in boeke oor politici en ander bekendes.; daarom word hulle ook hier geplaas. Die kort inskrywings oor al hierdie boeke is nie resensies nie; wel bekendstellings (of herbekendstellings) en rigtingwysers waar belangstellendes self meer kan gaan lees.

STRYD OM AFRIKAANS AS RADIOTAAL BELIG

Prof. J.C. Steyn het verskeie belangwekkende boeke geskryf. Hier fokus ons op veral een waarin die begingeskiedenis van Afrikaans op die SAUK se senders vertel word.  TROUE AFRIKANERS — Aspekte van Afrikaner-nasionalisme en Suid-Afrikaanse taalpolitiek 1875-1938 J.C. Steyn Tafelberg, 1987 Hierdie bundel gooi in een hoofstuk die soeklig op die stryd in 1936-’37 om ’n...

Lees meer

RADIOLEGENDE FANUS RAUTENBACH HAD ‘N VEELKANTIGE LEWE

Twee boeke van die radiolegende Fanus Rautenbach word hier saam bespreek. Die eerste boeke belig sy hele lewe as skrywer, radioman, liriekskrywer… die verhaal van ‘n veelsydige, kreatiewe gees in ‘n era waar konformiteit hoog geag is. DERTIEN GELUKKIGE JARE — DIE VERHAAL VAN FLINKVERIA Fanus Rautenbach J.P. van der Walt, 1975 FANUS ONTHOU EN...

Lees meer

WYNAND HARMSE VERTEL OOR OORGANGSJARE BY SAUK

Die skrywer was uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie (SAUK) tydens die oorgangsjare van 1988 tot einde 1994. Dit het hom die woelinge en uitdagings by die nasionale uitsaaier persoonlik laat beleef. SAUK 1936—1995 Wynand Harmse Naledi, 2018. Hierdie boek is ’n baie welkome toevoeging tot die literatuur oor die uitsaaiwese, wat byna uitsluitlik vanuit...

Lees meer

HERINNERINGE VAN DR. PIET MEYER VAN DIE SAUK

Nog nie ver genoeg nie P.J. Meyer Perskor, 1984 Dr. Piet Meyer was in die 1960’s en 1970’s die invloedryke voorsitter van die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie én die Afrikaner-Broederbond. Dit het hom ’n magtige figuur gemaak, aangesien die SAUK die enigste uitsaaier was en hy dit met groot dryfkrag en ideologiese doelgerigtheid bestuur het. Kabinetslede was...

Lees meer

VROEë JARE VAN RADIO IN SUID-AFRIKA BESKRYF

Hierdie boek is in opdrag van die SAUK geskryf en diep inligting op oor die beginjare van radio in Suid-Afrika. U HET GELUISTER… Eric Rosenthal Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie, 1974 Hierdie is ‘n basisboek oor die geskiedenis van die vroeë dae van radio-uitsendings wat in die jare voor die stigting van die SAUK deur onder meer die...

Lees meer

‘VOLKSBLAD’-MENSE SKRYF MEER AS ‘N DUISEND BOEKE

Deur Herman le Roux Joernaliste van Volksblad het dalk, as ‘n stokperdjie of later as beroep, meer boeke geskryf as redaksielede van enige ander koerant in Suid-Afrika – of selfs in die wêreld. En van hulle is met die hoogste pryse bekroon. Enorme bydraes deur skrywer-reuse soos C.M. van den Heever (redaksielid in 1925), Dot...

Lees meer