Hier fokus ons op boeke oor en deur mediamense. Soms kom interessante gegewens oor die media ook voor in boeke oor politici en ander bekendes.; daarom word hulle ook hier geplaas. Die kort inskrywings oor al hierdie boeke is nie resensies nie; wel bekendstellings (of herbekendstellings) en rigtingwysers waar belangstellendes self meer kan gaan lees.

BLIK OP ‘RAPPORT’ SE TREFFERFOTO’S

Treffende foto’s was nog atyd een van Rapport se kenmerke. In hierdie boek word van die trefferfoto’s uit die eerste 40 jaar van die koerant se bestaan gebundel. Dit gee ‘n goeie beeld van watter tipe foto’s in ‘n koerant gerig op die massa aangetref word. IKONE. SKURKE EN SCOOPS. Die beste fotostories 1970-2010 Herman...

Lees meer

NEWS24 DEUR DIEPGAANDE ONDERSOEK UITGEDAAG

Gerda Potgieter se boek van 385 bladsye is ‘n indringende kritiek op News24 se vete teen KwaSizabantu, ‘n sendingorganisasie in KwaZulu-Natal. Dit is bes moontlik een van die mees omvattende stukke navorsing (of ondersoekende joernalistiek) wat nog in Suid-Afrika oor ‘n nuusorganisasie gepubliseer is.   A JOURNEY TO THE TRUTH Gerda Potgieter Beyond the Vale 2023...

Lees meer

PERSPEKTIEWE OP DIE GESKIEDENIS VAN AFRIKAANSE MEDIA

Hierdie boek gee aandag aan verskeie temas uit ons mediageskiedenis — insluitende die verhouding tussen politieke partye en die media, waarom koerante die afgelope dekades agteruit geboer het, hoe bruin Afrikaanse joernaliste hul pad moes oopveg, en hoe Huisgenoot soos ‘n verkleurmannetjie by sy omgewing aangepas het. TER WILLE VAN OORLEWING, IDEOLOGIE EN GELD —...

Lees meer

KORT OORSIG OOR ONTWIKKELING VAN DIE MEDIA IN SUID-AFRIKA

Die Reader’s Digest se South African Yesterdays bied ‘n oorsig oor alles en nog wat in die geskiedenis van Suid-Afrika — ook oor die ontwikkeling van die media. Die boek het in 1981 verskyn en is dus nie op datum nie, maar daar is juwele in hierdie blaaie waarvan ons enkeles hier weergee. Van die...

Lees meer

100 JAAR SE NUUS DEUR ‘SUNDAY TIMES’ SE BRIL

Die Sunday Times is feitlik sedert sy ontstaan in 1906 die land se grootste koerant en ‘n belangrike nuusmedium — veral voordat ander media sterk na vore getree het. Die blad was ook vir baie lank ‘n belangrike politieke rolspeler. Hierdie eeufeesboek vertel egter nie die storie van die koerant nie; dit is eerder ‘n...

Lees meer

HERINNERINGE VAN ‘N STROOMOP-REDAKTEUR

Harald Pakendorf het op jong leeftyd (vlak in die 30) redakteur van ‘n nuwe Pretoriase koerant, Oggendblad, geword. Hy was toe reeds ‘n ruk lank redakteur van ‘n blad in Rhodesië (nou Zimbabwe), maar Marius Jooste, die Perskorbaas, het dalk gevoel hy kan beter van hierdie talentvolle joernalis gebruik maak. Pakendorf se redakteurskap is deur politiek ingeperk en uiteindelik kortgeknip. Johannes Froneman het hierdie stuk vir Beeld geskryf by die bekendstelling in 2018 van Pakendorf se...

Lees meer

‘DIE BURGER’ SE KUNSBLAAIE ONDER VERGROOTGLAS

Die Stellenbosse akademikus het twee belangrike boeke geskryf: die een lê die politiek binne ‘n redaksie — veral die kunsteredaksie — bloot; die ander ondersoek hoe ras reeds vir meer as 200 jaar in die media neerslag vind. BROTHER IN ARMCHAIRS — Post-apartheid cultural struggles at Die Burger Gabriël J. Bothma SUN PRESS, Stellenbosch 2014...

Lees meer

NOG TWEE BINNEBLIKKE OP DIE ‘KERKBODE’

Die Kerkbode is die oudste bestaande Afrikaanse blad en kom in verskeie boeke ter sprake — ook hier waar ‘n oudredakteur en gewese nuusredakteur hul stories vertel. OP PAD MET GOD SE MENSE Frits Gaum Ex Animo-boeke, Kaapstad 2004 Frits Gaum is ‘n bekende deelnemer aan kerklike polemieke — ook lank nadat hy uitgetree het...

Lees meer

AANHALINGS OOR DIE JOERNALISTIEK

Bundels met aanhalings is altyd nuttig. Hier is twee: een algemene aanhalingsboek (in Afrikaans) en een gefokus op vryheid van spraak, die joernalistiek en die mediawêreld (in Engels). DIE GROOT AANHALINGSBOEK George Claassen, Piet Muller en Morkel van Tonder Human & Rousseau, Kaapstad 1998 ‘n Groot verskeidenheid temas kom in hierdie boek aan die orde,...

Lees meer

DIE WOORDEWêRELD VAN RYKIE VAN REENEN

Rykie van Reenen het self ‘n paar boeke gepubliseer, onder meer die Op die randakker-bundel. Dan is daar die omvattende werk deur Lizette Rabe waarin die veelgeprese joernalis belig word.  RYKIE — ‘n Lewe met woorde Lizette Rabe Tafelberg, Kaapstad 2011 Die leser moet nie hier ‘n volbloed-biografie verwag nie. Maar dit is seker die...

Lees meer