Hier fokus ons op boeke oor en deur mediamense. Soms kom interessante gegewens oor die media ook voor in boeke oor politici en ander bekendes.; daarom word hulle ook hier geplaas. Die kort inskrywings oor al hierdie boeke is nie resensies nie; wel bekendstellings (of herbekendstellings) en rigtingwysers waar belangstellendes self meer kan gaan lees.

SKRYWER JAN RABIE WAS OOK SAUK-OMROEPER

Die skrywer Jan Rabie was op sy dag ook ‘n omroeper by die Afrikaanse diens in Kaapstad, maar was later persona non grata by die SAUK. Hiervan vertel J.C. Kannemeyer in sy biografie oor die skrywer. JAN RABIE – Prosapionier en politieke padwyser J.C. Kannemeyer Kaapstad, Tafelberg 2004 Rabie het in Februarie 1955 ná sewe...

Lees meer

KOERANTREUS PIET CILLIé — DIE FOKUS VAN VERSKEIE BOEKE EN HOOFSTUKKE

Piet Cillié was redakteur van Die Burger, later voorsitter van Nasionale Pers (nou Naspers) en professor in joernalistiek aan die Universiteit van Stellenbosch. Eersgenoemde boek is ‘n buitengewone eerbewys aan hom; die tweede ‘n deeglike biografie deur die befaamde J.C. (Jaap) Steyn. Daarna volg nota’s oor twee boeke met skryfsels deur Cillié asook twee hoofstukke...

Lees meer

DIé VOORBLAAIE VERTEL DEEL VAN DIE S.A. STORIE

Hierdie is nie ‘n boek oor koerantgeskiedenis nie, maar ‘n blik op die land se geskiedenis met ‘n bietjie teks, aangevul deur ‘n aantal voorblaaie van ‘n paar Engelse koerante. Dit gee dus terselfdertyd ‘n blik op hoe koerante gelyk het en hoe hulle die nuus van die dag gedra het. Hierdie is die vyfde...

Lees meer

PERSPEKTIEWE OP DIE EENS TOONAANGEWENDE ‘CAPE TIMES’

THE CAPE TIMES — An informal history Gerald Shaw David Philip, Kaapstad 1999 THE CAPE OF STORMS — A personal history of the crisis in South Africa Tony Heard Ravan Press, Johannesburg 1990 PAPER TIGER — Iqbal Survé and the downfall of Independent Newspapers Alide Dasnois & Chris Whitfield Tafelberg, Kaapstad 2019 Die Cape Times het...

Lees meer

DRIE BOEKE WERP LIG OP ‘KERKBODE’ EN SY REDAKTEURS

Hierdie drie boeke gee insig in die eerste 150 jaar van die Kerkbode, insluitende die een en ander oor sy redakteurs. Die joernalis Piet Meiring het ‘n boekie oor sy redakteur-pa, ds. P.G.J. Meiring, gepubliseer en ds. G.J.J. (Tappies) Möller ‘n kort weergawe van sy tyd by die Kerkbode. Daar is verder ‘n akademiese artikel oor die stigter, ds. Abraham Faure, asook divere artikels oor die Kerkbode geskryf, onder anderein gedenkuitgawes van...

Lees meer

ROU STORIES VAN ‘N PLATTELANDSE REDAKTEUR

HANG DIE REDAKTEUR — MAAR GOD IS ‘LIEFTE’  Tobie van den Bergh Selfpublikasie, Middelburg 2009 Hier is ‘n potpourri van stories deur ‘n redakteur wat deur die meule is en met ‘n glimlag anderkant uitgekom het. Dit is geen outobiografie nie en het eerder die gevoel van ‘n plakboek — in die sin dat die skrywer deur dekades se stories geblaai het...

Lees meer

TV-NUUSMENSE VERTEL HUL STORIES

Riaan Cruywagen en Freek Robinson is waarskynlik die twee bekendste Afrikaanse mediamense in die TV-era, dus sedert 1976. Albei het ook lang loopbane as radiomense gehad. In hierdie twee outobiografieë vertel hulle meer oor hul onderskeie soms heel verskillende lewens en loopbane. WAT’S NUUS? Riaan Cruywagen Naledi, Tygervallei 2012 Hierdie welkome boek gee goeie insig in die lewe en werk van die persoon wat sinoniem was met Afrikaanse TV-nuus. Maar as jy ‘n ernstige besinning oor die vraag...

Lees meer

‘N YWERIGE OPTEKENAAR VAN KOERANTSTORIES

Hennie van Deventer is ‘n prolifieke skrywer van boeke waarin hy veral sy eie ervaringe as koerantman opteken. Hier stel ons ‘n vyftal herbekend plus sy jongste (en moontlik laaste) boek. Saam verteenwoordig dit ‘n wesenlike bydrae tot ons koerantgeskiedenis. SCOOPS EN SKANDES Hennie van Deventer Tafelberg, Kaapstad 1993 Hierdie vroeë boekie is ‘n prettige...

Lees meer

TWEE UITSAAIERS SE BINNEBLIK OP AFRIKAANSE RADIO

Robert Young en Anton Prinsloo was bekende omroepers by die Afrikaanse radiodiens van die SAUK. Young se loopbaan het reeds in 1975 daar begin; Prinsloo het eers 1987 voltyds ingeval, maar hulle het min of meer dieselfde tyd (2003/2004) afgetree. Hul herinneringe het ‘n andersoortige inslag, maar dek deels dieselfde tydperk. ‘N HARDE TURKSVY OM TE...

Lees meer

TREFFENDE BOEKE OOR ‘DIE BURGER’ BELIG MENSE EN NUUS

Hierdie twee boeke vertel elk op eie wyse die storie van Die Burger. Die meer beskeie Keeromstraat 30, wat net die eerste 50 jaar dek, dateer uit 1965, en in 2015 het die formidabele 1915-2015 Die Burger 100 verskyn. Albei is juwele. Keeromstraat 30 J. P. Scannell (samesteller) Nasionale Boekhandel, Kaapstad 1965 Hierdie gedenkboek is...

Lees meer