Hierdie afdeling is ‘n ruimte waar mediamense rustig kan terugkyk op hul loopbane. Of waar ander op mediamense se bydrae kan reflekteer. Mediamense word dus genooi om hul herinneringe of perspektiewe by nabaat met ons te deel.

SET- EN DRUKWERK HET SO GELYK EN ONTWIKKEL

Die ontwikkeling van die media is regstreeks gekoppel aan die ontwikkeling van tegnologie — aanvanklik die druktegnologie, maar later het die radio, televisie, internet en slimfone bygekom. Onderliggend daaraan was die aanvanklike uitvinding deur ‘n goudsmid (Johannes Gutenburg), maar daarna dra ander uitvinders, vakmanne, ingenieurs, fisici en entrepreneurs by tot die ontsluiting van  die geheimenisse...

Lees meer

GUS CLUVER: VERTROUE WAS SY WAGWOORD

In die 1930’s het ‘n paar woelgeeste ‘n blad met die naam Pro Libertate uitgegee. Hulle wou bietjie vuurmaak onder die Stellenbosse studente. Die blad is in die geheim in die Paarl gedruk en het anoniem verskyn. Dit het inderdaad opslae gemaak. Een van die studente agter Pro Libertate was Gus Cluver, wat later redakteur van die Stellenbosse Student (die destydse studentetydskrif) geword het...

Lees meer

THYS HUMAN VAN OGGENDBLAD: STERK KONSERWATIEWE STEM

Thys Human het ʼn lang en kleurryke loopbaan in die joernalistiek gehad wat onder meer die redakteurskap van Oggendblad (Pretoria) en Die Suidwester (Windhoek) ingesluit het. Hy is in Port Elizabeth gebore en het daar aan die Hoërskool Cillié gematrikuleer. Daarna volg ʼn BA  aan die PU vir CHO (1955). Human begin in 1965 by...

Lees meer

DIE KNOTT-CRAIGS VAN DIE KAROO: ‘N OUDREDAKTEUR VERTEL

Die Knott-Craigs was dekades lank sinoniem met die Karoo, met name die Graaff-Reinet Advertiser en ander koerante wat op Karoodorpies uitgegee is. Hulle was koerantmense uit ‘n vorige era, die eienaar-redakteurs wat eens die ruggraat van die plattelandse koerantbedryf was. In sommige gevalle was hulle sommer nog setters ook. Dit was die era van loodsetwerk en drukperse wat...

Lees meer

DIE DAG TOE JOHN VORSTER SOOS ‘N SIF GELEK HET

Deur Gustaf Pienaar Van 1973 tot 1977 was ek die Oos-Kaapse verteenwoordiger van die Afrikaanse Radiodiens van die SAUK (soos dit toe bekend was) in Port Elizabeth. Jaarliks, tussen Kersfees en Nuwejaar, moes ek toesig hou oor die opnames van premier John Vorster se gebruiklike Nuwejaarsboodskappe vir die verskillende radiodienste van die SAUK.  Vorster het sy kersvakansies...

Lees meer

K’RANT GEE BOEIENDE BLIK OP PERSKOR SE MENSE

Deur Johannes Froneman K’rant, die webblad waar Perskor-mense se stories versamel word, het reeds ruim meer as ‘n duisend bydraes. Dit is ‘n ruimte vir mediamense wat by koerante en tydskrifte gewerk het wat onder die Perskorsambreel beland het, maar dit gee natuurlik aan almal ‘n insig in hoe joernalistiek daar bedryf is — die...

Lees meer

HERINNERINGE AAN ALF RIES EN DIE PERSGALERYSPAN

André J. Brink het ‘n paar stukke oor sy tyd as parlementêre verslaggewer vir Nagkantoor geskryf. Twee daarvan word hier as een artikel met sy toestemming herpubliseer. Naspers se parlementêre span het uit nege lede bestaan – drie van Die Burger, twee elk van Beeld en Die Volksblad en een van Oosterlig. Die negende lid...

Lees meer

HOE DIT GAAN WANNEER KOERANT EN PARTY KOP IN EEN MUS IS

Deur André J. Brink, voormalige Volksblad-joernalis Die artikel is saamgestel uit Facebook-inskrywings wat voorheen elders gepubliseer is. Dit word hier met die toestemming van die outeur geplaas. Die Fauresmith-tussenverkiesing van 1980 was ’n stryd om lewe en dood. Dit was ’n reuse-kiesafdeling en het gestrek van net buite Bloemfontein in die noorde tot teen die...

Lees meer

ADRI-LOUISE VAN RENEN: BAANBREKER BY ‘KERKBODE’ EN ‘LiG’

Die Moderamen van die algemene sinode van die NG Kerk het in 2014 die volgende huldeblyk gelewer by die dood van ‘n voormalige redakteur van Kerkbode en LiG. Adri-Louise van Renen-Fourie was 25 jaar lank, haar hele beroepsloopbaan, gemoeid met Christelike publikasies – eers as joernalis en later as redakteur. As joernalis kon sy die...

Lees meer

REDAKTEURS BY ‘DIE TRANSVALER’ BOTS OOR NUUSINHOUD

Twee redakteurs was in die jare 1963 tot 1968 aan die stuur van Die Transvaler: dr. G.D. Scholtz (hoofredakteur) en ‘n mede-hoofredakteur, Jan J. van Rooyen. Hoewel beide vertrouelinge van die destydse premier, dr. H.F. Verwoerd, was, was hulle meer dikwels haaks — nie oor die politiek nie, maar oor nuus kon hulle mekaar nie...

Lees meer