Hierdie afdeling is ‘n ruimte waar mediamense rustig kan terugkyk op hul loopbane. Of waar ander op mediamense se bydrae kan reflekteer. Mediamense word dus genooi om hul herinneringe of perspektiewe by nabaat met ons te deel.

EBBE DOMMISSE — ‘N SKERP REDAKTEUR WAT ONAFHANKLIK GEDINK HET

Dr. Ebbe Dommisse was hoofredakteur van Die Burger van 1990-2000, waar hy sy loopbaan in 1961 as verslaggewer begin het. Hy dien ook as Die Burger se parlementêre verslaggewer, hoofsubredakteur, nuusredakteur en senior assistent-redakteur. Van 1974-1979 onderbreek hy sy loopbaan by Die Burger in Kaapstad om in Johannesburg Beeld op die been te help kry....

Lees meer

‘N AFRIKANER WAT DIE ‘SUNDAY TIMES’ MET EER GELEI HET

Deur Johannes Froneman Tertius Myburgh was een van die briljantste redakteurs wat Suid-Afrika nog gehad het. As hoofredakteur van die Sunday Times het hy ‘n reeds belangrike blad van 1975 tot 1990 tot verdere hoogtes gevoer en ons joernalistiek verlewendig in ‘n politiek dorre tyd. As Afrikaner het hy die besondere taak gehad om sy koerant se diverse leserskorps week ná week te boei en dalk selfs te oorreed tot beter insigte. Sy gehoor was...

Lees meer

INGO CAPRARO PRAAT OOR ‘SON’ EN ‘SONDAG’

In antwoord op ons vrae rakende die ontstaan van Son as weekblad (genaamd Kaapse Son), die verskillende streekuitgawes daarvan en hoe dit gemorfeer het in ‘n dagblad gemik op bruin mense, asook die mislukte Sondagblad genaamd Sondag, het die stigterredakteur van Son, Ingo Capraro, insiggewend gereageer oor sy rol. Kaapse Son is wel as weekblad...

Lees meer

MEDIAMENSE SE HULPMIDDELE EN TEGNOLOGIE — VAN TELEFONE TOT ‘DRAADLOSE’, DRAAGBARE RADIO’S, TV-STELLE, SELFONE, REKENAARS EN DIE INTERNET

Die tegnologie maak dit nie net moontlik vir joernaliste om hul werk vinniger te doen nie, maar het ook die ontwikkeling van die massamedia moontlik gemaak. Die drukpers en tikmasjien het in die 19de eeu drasties ontwikkel, waarna die telefoon sy verskyning gemaak het. In die 1920’s kom radiostasies op die lug, gevolg deur televisie...

Lees meer

ADVERTENSIES — HOE HULLE VROEëR GELYK HET

Advertensies is die lewensbloed van alle kommersiële media. In die jongste jare het al hoe meer advertensies egter na die digitale media gevloei, veral Google, Facebook en Twitter. Kleinhandeladvertensies in drukmedia is deesdae grootliks beperk tot dié van die groot supermarkgroepe. ‘n Ander belangrike faktor wat ‘n reuse-impak op advertensies gehad het, is die verbod...

Lees meer

FREDERIK ROMPEL — HOLLANDER WAT AFRIKAANSE JOERNALISTIEK VERRYK HET

Frederik Rompel het hom in 1921 by Die Burger in Kaapstad aangesluit en dadelik ‘n impak gemaak. Hy was toe reeds ‘n ervare joernalis en het as “tegniese redakteur” (iets tussen ‘n nuusredakteur en hoofsubredakteur) veranderinge aangebring en sy kollegas geïnspireer. Boonop was hy as hoofartikelskrywer as ‘t ware die hoofredakteur, dr. D.F. Malan, se spookskrywer, want dié was selde op kantoor. Die gevierde skrywer M.E.R., wat onder Rompel die “vroueblad” begin het,...

Lees meer

EUGèNE MARAIS — ONVERSKROKKE KAMPVEGTER VIR WAT REG IS

Eugène Marais word onthou as een van die eerste belangrike Afrikaanse digters en skrywers. Hy was ook ‘n merkwaardige navorser oor ape, miere en ander natuurverskynsels. Maar hy was deur sy volwasse lewe ‘n joernalis en het oor vier dekades heen ‘n wesenlike bydrae tot die Afrikaanse joernalistiek gemaak. Marais begin op sewentien as leerlingjoernalis...

Lees meer

PROPAGANDIS CLIFF SAUNDERS HET (DEELS) JAMMER GESê

Cliff Saunders was een van Suid-Afrika se bekendste joernaliste in die 1970’s en 1980’s. Hy was aand vir aand op SAUK-televisie waar hy dikwels ‘n eensydige prentjie van die land se situasie geskep het. Sy onderhoude met die destydse minister van buitelandse sake, Pik Botha, was legendaries; sy ruwe, dog innemende styl oortuigend en die knoets van ‘n ring aan een hand opvallend. Hy is tereg deur kritici as ‘n...

Lees meer

WIETS BEUKES MAAK SY RUG STYF TEEN VORSTER EN PW

Wiets Beukes het Piet Cillié in 1977 as redakteur van Die Burger opgevolg en in daardie posisie gedien tot met sy amptelike aftrede in 1990. Voor sy aanstelling by Die Burger was hy assistentredakteur van Die Volksblad en ook van Die Burger. Sy lang loopbaan in die joernalistiek het reeds in 1949 by Die Volksblad begin. Ná sy uittrede as redakteur, was hy betrokke by die skryf van Naspers...

Lees meer

NOTAS OOR DIE VERANDERENDE JOERNALISTIEK

Deur Johannes Froneman Hierdie notas of kantaantekeninge laat die lig val op enkele insidente, prosesse en ervaringe — in baie gevalle tekenend van ‘n verbygegane era. Daarom sal dit soms vir jonger lesers vreemd klink. Maar dit alles is deel van die groter, fassinerende verhaal van ons mediageskiedenis wat sedert 1800 in ons land afspeel. My ervaring dek die afgelope 44 jaar;  inderdaad jare van ingrypende veranderinge, maar ook geleenthede wat my ervaring in die joernalistiek verryk...

Lees meer