Hierdie afdeling gee ‘n oorsig van die groot stories wat die afgelope eeu die voorblaaie in Suid-Afrika gehaal het – dit is nou náás die groot nuus soos die dood van dr. H.F. Verwoerd, die Inligtingskandaal, Nelson Mandela se lewe en sterwe, die Nasionale Party, die Oscar Pistorius-saak en Jacob Zuma se presidentskap, waarop afsonderlik gefokus word.

Hier word ook aan nie-politieke gebeure aandag gegee wat deur die redaksies as nuuswaardig beskou is, dus gebeure wat hulle gemeen het hul lesers sou interesseer omdat dit ongewoon was of, vir ‘n verandering, goeie nuus was en lesers beter sou laat voel.

Hoewel die aanloop tot die 1994-verkiesing afsonderlik uitgebeeld word, word van die voorblaaie uit die 1990’s by hierdie afdeling ingesluit om iets van die konteks van die tyd weer te gee. In Suid-Afrika was en is die politiek nooit te vêr van die ander groot stories verwyder nie.

KOERANT-PLAKKATE SE BYDRAE

Koerante het deur die dekades potensiële lesers met slim plakkate teen lamppale en by die kafee om die hoek geprikkel om ‘n eksemplaar te koop. Dit lyk of die ineenstorting van die koerantmark die einde van plakkate meegebring het — of dan drasties ingekort het. Ons mis die slim plakkate! — van die skokkende tot...

Lees meer

EERSTE MENSE OP DIE MAAN WAS BUITENGEWONE NUUS

In 1969 het die eerste reis na die maan suksesvol verloop en het Neil Armstrong die eerste mens geword om op die maan te loop. Suid-Afrikaanse koerante het ook buitengewone aandag aan die gebeure geskenk, soos uit hierdie voorbeelde blyk. Daar was groot afwagting terwyl die oomblik van die landing nader gekom het. Die Express...

Lees meer

REPUBLIEKWORDING WAS GROOT HOOGTEPUNT VIR AFRIKANERS

Op 31 Mei 1961 het Suid-Afrika ‘n republiek geword — ‘n lank gekoesterde ideaal van die meeste Afrikaners. Ná ‘n referendum (net onder wit mense) wat met ‘n meerderheid van net meer as 50 000 gewen is, het die land sy laaste staatkundige bande met Groot Brittanje finaal verbreek. Veral die Afrikaanse koerante en tydskrifte...

Lees meer

DIé VOORBLAAIE VERTEL DEEL VAN DIE S.A. STORIE

Hierdie is nie ‘n boek oor koerantgeskiedenis nie, maar ‘n blik op die land se geskiedenis met ‘n bietjie teks, aangevul deur ‘n aantal voorblaaie van ‘n paar Engelse koerante. Dit gee dus terselfdertyd ‘n blik op hoe koerante gelyk het en hoe hulle die nuus van die dag gedra het. Hierdie is die vyfde...

Lees meer

GRENSOORLOG TELKENS OP DIE VOORBLAAIE

Die oorlog teen insypelaars uit Angola na die destydse Suidwes-Afrika het telkens in die 1970’s en 1980’s die koerante se voorblaaie gehaal. Keer op keer het koerante berig oor jong wit Suid-Afrikaanse soldate (sommige eintlik maar seuns) wat die hoogste prys moes betaal. Aan die ander kant is suksesse teen die Swapo-soldate (wat terroriste genoem...

Lees meer

POTCH, PUK EN DIE NWU

Deur die jare was Potchefstroom telkens in die nuus. Hierdie gewese hoofstad van die Zuid-Afrikaansche Republiek het ‘n besondere plek in baie mense se harte — polities, kultureel en opvoedkundig. In die jongste dekades was hierdie van die opskrifte, plakkate en spotprente. Hooffoto: Potchefstroom het as ondersteuners én kritici van die apartheidsbeleid ‘n betekenisvolle rol...

Lees meer

DIE VOORBLAAIE: GROOT NUUS DEUR DIE DEKADES

Hier sien u sommige van die groot voorbladstories van die afgelope eeu of wat. Van die stories, soos die dood van dr. H.F. Verwoerd, die Inligtingskandaal, president Nelson Mandela se lewe en sterwe, die Oscar Pistorius-saak en Jacob Zuma se val as president word apart aangebied.

Lees meer

JACOB ZUMA

Jacob Zuma is een van die mees omstrede politici wat Suid-Afrika nog gehad het.

Lees meer

‘N LANG PAD NA DEMOKRASIE

Die pad na demokrasie Die stryd om stemreg vir alle mense, mans en vroue van alle rasse, kom ‘n lang pad.

Lees meer

SUID-AFRIKA OP ‘TIME’ SE VOORBLAAIE

Omdat Suid-Afrika weens sy apartheidsbeleid in die tweede helfte van die 20ste eeu heelwat internasionale aandag gekry het, was Suid-Afrika en sy regeringsleiers enkele kere op die buiteblad van die internasionale nuustydskrif Time. Voorblad bo: Time se kunstenaar raai hoe Nelson Mandela sou lyk wanneer hy na 27 jaar uit die gevangenis stap. Geen foto’s...

Lees meer