POTCH, PUK EN DIE NWU

Deur die jare was Potchefstroom telkens in die nuus. Hierdie gewese hoofstad van die Zuid-Afrikaansche Republiek het ‘n besondere plek in baie mense se harte — polities, kultureel en opvoedkundig. In die jongste dekades was hierdie van die opskrifte, plakkate en spotprente.

Hooffoto: Potchefstroom het as ondersteuners én kritici van die apartheidsbeleid ‘n betekenisvolle rol gespeel.

Onder: Hierdie spotprent deur Len Lindeque in Die Vaderland dateer uit 1979 en beeld die destydse LV, Louis le Grange, uit wat vure doodgooi. Uiteindelik wen die Konserwatiewe Party in die 1990’s die kiesafdeling, maar in die post-1994-tydperk kry die Demokratiese Alliansie naas die ANC die meeste setels in die stadsraad.

As ‘n prominente Potchefstroomse akademici met ‘n eie stem, is dr. Willem de Klerk in die 1970’s as hoofredakteur na Die Transvaler gelok. Hy bedank egter later, ook as redakteur van Rapport – onder andere weens sy kritiek op regeringsbeleid. As kommentator was hy gerespekteer en is hy by geleentheid die pos van rektor van die PU vir CHO aangebied.

De Klerk se jonger broer, F.W., het ook sterk bande met die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys. Pas voor hy tot die politiek toegetree het, het hy ‘n professoraat by die PU vir CHO aanvaar (wat hy toe nie opgeneem het nie) en later was hy vir ‘n tydjie kanselier. Sy merkwaardige rol in die breuk met apartheid word verskillend verklaar, maar telkens word sy Potchefstroomse verbintenis geopper.

Engelse koerante gee ook aandag aan Potchefstroom. Die dorp is beskou as ‘n konserwatiewe bastion.

Hierdie voorblad in Februarie 2014 het tot groot meningsverskille gelei. Solidariteit het selfs ‘n dispuut met Beeld verklaar oor wat beskou is as onbillike beriggewing.

Ondanks ontkennings, maak die Wesselsverslag verskeie negatiewe bevindings oor die studentekultuur op Potchefstroom – ook oor die leierskap.

Max du Preez het as buitengewone professor ook van hom laat hoor.

Die stryd om Afrikaans op die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit was telkens in die nuus.

Sommige oudstudente se senstiment is só in ‘n Rapport-opskryf verwoord.

Só lei ‘n betreklik onbenullige opmerking op ‘n radioprogram tot onnodige negatiewe publisiteit vir die NWU.

Die jaarlikse Aardklop-kunstefees op Potchefstroom trek duisende na die dorp, voordat die Covid-19-pandemie dit voorlopig gekeer het. Die fees gee terselfdertyd groot blootstelling aan die NWU. Beeld se entoesiastiese deelname blyk uit hierdie kleurvolle mashoof.

Beeld gee andersyds gereeld publisiteit aan allerlei positiewe gebeure by die NWU, soos die oorwinning in 2016 se Varsity-rugbytoernooi.