NOG TWEE BINNEBLIKKE OP DIE ‘KERKBODE’

Die Kerkbode is die oudste bestaande Afrikaanse blad en kom in verskeie boeke ter sprake — ook hier waar ‘n oudredakteur en gewese nuusredakteur hul stories vertel.

OP PAD MET GOD SE MENSE

Frits Gaum

Ex Animo-boeke, Kaapstad

2004

Frits Gaum is ‘n bekende deelnemer aan kerklike polemieke — ook lank nadat hy uitgetree het by die Kerkbode en die tydskrif Lig. Hy is ook die skrywer van verskeie boeke, maar in hierdie een kom sy eie verhaal spesifiek aan die orde.

Frits Gaum was die eerste in ‘n lang ry dominee-redakteurs by die Kerkbode wat regtig die joernalistiek begryp en aangegryp het. Hy was sonder twyfel die mees energieke redakteur wat die Kerkbode in sy lang geskiedenis gehad het.

Hy het ook die selfvertroue gehad om onderhoude met presidente te voer en met verhoogkunstenaars. Hy het die Algemene Kerkbode gestig, Die Voorligter van ‘n uiters vaal blad te omskep in ‘n vars, kleurvolle Lig… en veel meer.

Gaum vertel hier hoe hy die Christelike media op allerlei ander wyses probeer uitbou het. Aan inisiatiewe het dit nooit ontbreek nie.

Miskien was die kombinasie van ‘n sterk Kerkbode-redakteur wat ook ‘n belangrike rolspeler as kerkleier gespeel het uiteindelik te sterk medisyne vir die kerk.

Lees hier sy weergawe van gebeure. — JDF

DIE OPKOMS EN ONDERGANG VAN DIE NG KERK

Jean Oosthuizen

Penguin, Kaapstad

2018

Dié boek sou dalk kon doen met ‘n minder pretensieuse titel, maar dit bly leesbaar omdat die skrywer vertel hoe hy ná tien jaar as nuusredakteur van die Kerkbode geskors is en daar weg is.

Só dra hierdie boek, saam met bogenoemde boek deur Gaum én ander boeke oor die Kerkbode (kyk elders vir besonderhede) by tot die verstaan van ‘n immer omstrede kerkblad en sy redaksielede.

Maar onthou dat elk net sy eie perspektief na die tafel bring. Die waarheid is dalk effe anders. — JDF