DIE STRYD OM MEDIAVRYHEID OMVATTEND BESKRYF

Hier is twee boeke wat die stryd om mediavryheid in Suid-Afrika in detail beskryf. Die eerste is ‘n volbloed geskiedenis; die tweede ‘n meer persoonlike kyk deur ‘n redakteur. Saam verteenwoordig dit ‘n belangrike blik op ‘n stryd wat reeds meer as twee eeue duur — en voortduur.

A LUTA CONTINUA — A history of media freedom in South Africa

Lizette Rabe

Africa Sun Media (SUN PReSS), Stellenbosch

2020

Prof. Lizette Rabe het hier ‘n omvattende, deeglike geskiedenis van die stryd om mediavryheid gelewer. Dit is uiteraard ingebed in die geskiedenis van die media én die land. Alles in ag genome ‘n merkwaardige werk wat in 1800 begin en eers te midde van die Covid-pandemie halt roep. Maar, soos die titel aantoon, die stryd duur voort.

Hierdie is ‘n boek wat alle mediastudente moet lees. Meer nog: almal wat die media soms alte skerp bykom. Les bes, werkende joernaliste wat herinner kan word aan die lang stryd wat hule voorgangers gevoer het en en wat al vermag is. — JDF

EDITORS UNDER FIRE

Harvey Tyson

Random House, Sandton

1993

Harvey Tyson was redakteur van The Star toe dié blad die land se grootste dagblad was. Hy het die pogings van die apartheidsregering in veral die 1970’s en 1980’s intiem meegemaak. Hierdie is ‘n blik daarop, aangevul deur talle kollegas se perspektiewe.

— JDF