‘RDM’ SLUIT, MAAR ‘MAIL & GUARDIAN’ EN ‘DAILY MAVERICK 168’ LEEF VOORT

Ná die sluiting van die Rand Daily Mail het van die joernaliste hul pensioengeld bymekaargegooi en ‘n weekblad gestig om in die gees van die RDM die stryd teen apartheid en ander outoritêre wette voort te sit. Die Weekly Mail het deeglik sy stempel op die perslandskap afgedruk met voorblaaie (en verslaggewing) soos dié:

Die afdrukke heel bo en bo kom uit die boek “… you have been warned” deur Irwin Manoim. (Hooffoto bo: Die mederedakteurs Anton Harber en Irwin Manoim. Harber het later professor in joernalistiek aan Wits geword. )

Die blad is in 1988 vir ‘n maand verbied en erg deur allerlei Noodtoestand-regulasies aan bande gelê. Die Mail het uit protes die maatreëls geïgnoreer, maar toe hul prokureurs gevra om alle teks of foto’s aan te toon voordat hierdie gedenkwaardige uitgawe gepubliseer is. Buiten vir die uitblok van teks en opskrifte is daar ook oop spasies gelaat waar hulle inhoud nie volgens die wet aanvaarbaar was nie. Die regering se reaksie was om koerante te verbied om dit te doen. Ook die veelseggende leë spasies is verbied, maar die Mail het sy punt gemaak.

Met Nelson Mandela se vrylating het die Weekly Mail ‘n eerste onderhoud gekry.

Ná Nelson Mandela se vrylating, is besluit om ‘n daaglikse uitgawe te begin, maar dit was nie finansieel volhoubaar nie. Hieronder is die heel eerste en laaste uitgawe van die dagblad wat net ‘n paar maande oorleef het. Die weeklikse uitgawe het deurgaans voortgegaan.

Weens finansiële probleme moes die Britse Guardian-groep ‘n aandeel in die koerant gekry … en is die naam na Mail & Guardian verander. Die blad is later verkoop en verskyn steeds. Die Daily Maverick se weeklikse 168-uitgawe verskyn naas die M&G en is op ‘n soortgelyke mark gerig.

Die geskiedenis van die Mail word in hierdie boek vanuit ‘n binneperspektief vertel.

Geplaas in September 2023.

Lees ook inskrywing oor die sluiting van Engelse koerante.