SUID-AFRIKA OP ‘TIME’ SE VOORBLAAIE

Omdat Suid-Afrika weens sy apartheidsbeleid in die tweede helfte van die 20ste eeu heelwat internasionale aandag gekry het, was Suid-Afrika en sy regeringsleiers enkele kere op die buiteblad van die internasionale nuustydskrif Time.

Voorblad bo: Time se kunstenaar raai hoe Nelson Mandela sou lyk wanneer hy na 27 jaar uit die gevangenis stap. Geen foto’s van hom mag in hierdie tyd van hom geneem of in Suid-Afrika gepubliseer word nie. Onder: Die destydse eerste minister, dr. H.F. Verwoerd.

John Vorster het, soos sy voorganger, die voorblad gehaal.

Die landwye onluste in 1985 was internasionale nuus. In die 1990’s was pres. F.W. de Klerk in die kollig.

Time vereer Mandela en De Klerk as vredemakers.

Nelson Mandela verskyn meermale op Time se buiteblad.

Thabo Mbeki neem oor by Mandela. Regs: Reeds voor Jacob Zuma se oorname meen Time die ANC is op die afdraandepad.