‘THE CITIZEN’

The Citizen is in 1976 as ‘n projek van die destydse Departement van Inligting begin – glo om ‘n positiewe beeld van die land uit te dra wat die ander Engelstalige koerante weens hul opposisie teen apartheid nie gedoen het nie. Die blad het vir ‘n week as breëbladkoerant verskyn.

Die eerste uitgawe van The Citizen.

Martin Spring is spoedig as redakteur deur Johnny Johnson vervang, wat die blad dadelik na ‘n poniegrootte koerant verander het, soos die blad waarvan hy voorheen die redakteur was.

Een van die groot skokke van die sogenaamde Inligtingskandaal was die nuus dat The Citizen ‘n geheime projek was wat met belastingbetalersgeld geloots is. Die Rand Daily Mail het ‘n prominente rol gespeel in die oopvlek van die gekonkel.

Uiteindelik moes ook The Citizen die nuus dra dat die blad in die geheim met staatsgeld befonds is.

Die redakteur het ten sterkste ontken dat hy voorgeskryf is, maar dit was nie nodig nie. Johnson was konserwatief en het inderdaad ‘n alternatiewe stem verteenwoordig. Hy was ‘n outokratiese redakteur met ‘n fyn nuussin en het die blad se sirkulasie stewig opgebou.

President John Vorster se uittrede weens sy aandeel in die Inligtingskandaal is só deur die koerant geïnterpreteer.

Die Afrikaanse persgroep Perskor het die blad by die staat gekoop.

Johnson het tot diep in die sewenstig jaar redakteur van die blad gebly, maar hy is uiteindelik deur Martin Williams vervang. In die 1990’s het Perskor sy bates verkoop en so het die blad in Caxton se besit gekom.