SARIE

Die tydskrif Sarie, eers genoem Sarie Marais, het dekades lank met Rooi Rose meegeding om die posisie as grootste Afrikaanse vrouetydskrif. Met die sluiting van Rooi Rose in 2020 het Sarie skynbaar as die onbetwiste leier oorgebly, hoewel Sarie se stalmaat, Kuier, nou op die titel aanspraak maak as grootste Afrikaanse vroueblad. Sarie is in 1949 deur Nasionale Pers (later Naspers, nou Media24) gestig met Fred le Roux as eerste redakteur.

Só het die eerste buiteblad van Sarie Marais in 1949 gelyk. Die Voortrekkermeisie met kappie word verruil vir ‘n moderne vrou. Die blad was egter op die binneblaaie aanvanklik baie vaal.

In 1952 verskyn hierdie sigaretadvertensie op die buiteblad, ‘n gebruik wat in daardie stadium ook by ander tydskrifte voorgekom het.

Kleurdrukwerk het in die 1960’s heelwat verbeter. Dit geld ook die binneblaaie.

Saries uit 1971 en 1976.

‘n Buiteblad sonder ‘n vroulike model was ‘n uitsondering. Hierdie uitgawe het op 24 Augustus 1977 verskyn. Let op veranderde mashoof. Regs: Plaaslike sangers en TV-aktrises het toenemend op die buiteblad begin verskyn. Hierdie Sarie dateer uit 1979.

Teen 1995 het Sarie sterk op glanspersoonlikhede gefokus. Die mashoof vernuwe elke klompie jare en die buiteblad raak al hoe besiger.

Sarie se buiteblad teen Augustus 2015.

Lees meer:

Oor Sarie in J.J. Spies se hoofstuk Tydskrifte in ‘n ander wêreld in Oor grense heen (redakteur: W.D. Beukes, Nasionale Boekhandel, 1990).

Vir ‘n vollediger bespreking, raadpleeg die blad se eerste vroulike redakteur, Lizette Rabe, se ‘n M-verhandeling, Die ontstaan en ontwikkeling van Sarie Marais as massatydskrif vir die Afrikaanse vrou, wat in 1985 voltooi is.

Kyk ook Liezl du Plesisis se M-verhandeling, Sarie en Rooi Rose se keuse van voorblaaie: tendense en motiverings (Noordwes-Universiteit, 2009).