POTCHEFSTROOM HERALD

Die Potchefstroom Herald verskyn op 1 Mei 1908. Dit staan vandag as monument vir veral drie figure in sy bestaan van meer as honderd jaar: die stigterredakteur C.V. Bates (wat die blad 49 jaar lank besit en geredigeer het), Schalk Hoogenboezem (wat as redakteur en eienaar in die jare tussen 1961 en 1983 betrokke was) en Hennie Stander (wat van 1987 vir 32 jaar lank die koerant gelei het).

‘n Herald uit die eerste jare, soos afgedruk in die 100-jarige gedenkbylae van die koerant. In 1954 is die koerant steeds in ‘n groot formaat met ‘n voorblad vol advertensies gepubliseer.

Teen die 1960’s het die Herald ‘n rooi mashoof en nuus op die voorblad. Daarna volg vernuwing, soos hierdie uitgawes uit 1992 en 2000 illustreer.

Die koerant se voorblad ná dr. H.F. Verwoerd se dood in 1966.

Onder Hennie Stander se leiding kies die Herald om ‘n meer populistiese voorbladontwerp te gebruik met stories tipies aan die sensasiepers.

In 2008 vier die Herald sy eeufees en word hierdie berig uit 1984 gekies as hulle grootste storie.

Weens die sterk Engelse inslag van die Herald is die behoefte in 1915 gevul deur De Westelike Stem (eers in Hollands, later in Afrikaans). Die blad bestaan tot in 1959. Die Herald is die afgelope sestig jaar ‘n tweetalige blad geword.

Lees meer

H. S. (Lennie) Gouws se Die Potchefstroom Herald: 1908-2008: ‘n mediahistoriese studie (Noordwes-Universiteit, 2009).

H. S. Gouws en J.D. Froneman se artikel Bates, grondlegger van die Potchefstroom Herald (New Contree, 2012).

J.D. Froneman se Op weg na ‘n sensasionele populistiese gemeenskapspers? in Tydskrif vir geesteswetenskappe, 52(2), June 2012.