PERSPEKTIEWE OP DIE GESKIEDENIS VAN AFRIKAANSE MEDIA

Hierdie boek gee aandag aan verskeie temas uit ons mediageskiedenis — insluitende die verhouding tussen politieke partye en die media, waarom koerante die afgelope dekades agteruit geboer het, hoe bruin Afrikaanse joernaliste hul pad moes oopveg, en hoe Huisgenoot soos ‘n verkleurmannetjie by sy omgewing aangepas het.

TER WILLE VAN OORLEWING, IDEOLOGIE EN GELD — perspektiewe op die geskiedenis van die Afrikaanse media

Johannes D. Froneman

Akademia, 2023

Die boek gee ook aandag aan die geskiedenis van die Afrikaanse radio en raak selfs aspekte van studentejoernalistiek en gemeenskapskoerante aan. Die eerste hoofstuk dek oorsigtelik die geskiedenis van die massakommunikasiemedia — van die vroegste tye tot vandag.

Die boek bevat talle foto’s van koerante en tydskrifte (meestal in volkleur) asook van mediafigure (waarvan sommige uit argiewe kom), Die volgende voorbeelde getuig hiervan:

‘n Hoofstuk oor Huisgenoot bevat voorbeelde om te toon hoe dié tydskrif van voorkoms verander het.

Max du Preez en Vrye Weekblad duik ook op.

Links onder: Dr. D.F. Malan (middel) in die settery van De Burger. Regs onder: D.F. du Toit, vir sowat veertien jaar redakteur van die eerste volwaardige Afrikaanse blad, Die Afrikaanse Patriot.

Hierdie pragtige tekening illustreer hoe ‘n settery lank gelede gelyk het het toe bladsye per hand met loodletters geset is en op plat perse gedruk is..

Geplaas op 26 April 2023