NEWS24 DEUR DIEPGAANDE ONDERSOEK UITGEDAAG

Gerda Potgieter se boek van 385 bladsye is ‘n indringende kritiek op News24 se vete teen KwaSizabantu, ‘n sendingorganisasie in KwaZulu-Natal. Dit is bes moontlik een van die mees omvattende stukke navorsing (of ondersoekende joernalistiek) wat nog in Suid-Afrika oor ‘n nuusorganisasie gepubliseer is.  

A JOURNEY TO THE TRUTH

Gerda Potgieter

Beyond the Vale

2023

Laat daar geen twyfel wees nie: die skrywer staan skepties teenoor die hoofstroommedia. Haar professionele agtergrond is dié van ‘n kommunikasiebeampte in diens van ‘n groot stadsraad; sy het oor jare heen gesien hoe bepaalde media kies om hul eie agenda eerder as die feite te volg.

Maar sy is kundig en kyk vanuit verskillende teoretiese en etiese hoeke na die saak. Potgieter wys met vers en kapittel hoe News24 se hoofklag (dat KwaSizabantu ‘n kultus is en allerlei onheilighede verdoesel) deur sowel ‘n onafhanklike paneel as die Kommissie vir die Bevordering van die Regte van Kulturele,  Godsdienstige en Taalgemeenskappe verwerp is.

Potgieter roep ook Martin Welz se Noseweek as getuies. Die blad se Susan Puren het self gaan kyk en luister en News24 se dekking bevraagteken.

News24 en sy hoofredakteur, Adriaan Basson, word ook daarvan beskuldig dat bevindinge wat ‘n ander storie vertel telkens geïgnoreer is of aansienlik minder aandag geniet het as die oorspronklike beweringe. Positiewe briewe is ook by herhaling geïgnoreer. Aldus Potgieter.

Sy konfronteer met hierdie boek die etiese gronde vir News24 se joernalistiek — altans in hierdie geval. Dit verdien om gelees te word, want selde indien ooit is soveel tyd bestee aan die oopvlek van die media se eie mistastings.

Jy mag dalk nie met al haar bevindinge saamstem nie, maar Potgieter maak ‘n sterk saak uit. — JDF