KUIER

Die tydskrif Kuier het in 2019 haar tiende verjaarsdag gevier. Die tweeweeklikse blad spog nou daarmee dat sy die “grootste Afrikaanse vrouetydskrif” in die land is, dus groter as Sarie. Kuier is onbeskaamd op die bruin Afrikaanssprekende leser gemik.

Die tienjarige gedenkuitgawe.

Joernalis Ivor Price skryf in die gedenkuitgawe oor die rol wat Kuier vervul – om bruin mense se stories te vertel soos geen ander publikasie nie.

Die redakteur van Kuier, Kay Karriem, vertel haar storie.

Kuier se uitgawe van 12 November 2020. Oor die algemeen lyk Kuier na ‘n mengsel van Huisgenoot, die gestorwe Keur en aspekte van die dagblad Son.

Die klem val byna uitsluitlik op bruin mense en artikels en rubrieke word meestal (maar nie in alle gevalle  nie) deur bruin joernaliste geskryf. Modelle is ook byna deurgaans bruin.

Lees Ivor Price se volledige artikel by https://www.netwerk24.com/netwerk24/kuier/kuier-keer-media-op-sy-kop-20190830