IAN SMITH, MUGABE EN ZIMBABWE

Ian Smith verklaar Suid-Rhodesië in 1965 eensydig onafhanklik van Brittanje. Dit het internasionale sanksies teen die land (nou net bekend as Rhodesië) meegebring en verskeie swart nasionalistiese organisasies het ‘n uitgerekte guerilla-oorlog teen die wit bewind begin.

Afrikaanse koerante het hul buurland se onafhanklikverklaring met instemming begroet. Rhodesië was vir jare lank ‘n gereelde tema op die voorblaaie van Suid-Afrikaanse koerante.

Suid-Afrika het krygstuig aan Rhodesië verskaf, terwyl lede van die Suid-Afrikaanse Polisie aktief aan die anti-terreuroptrede deelgeneem het. Suid-Afrika se broodnodige steun vir Rhodesië het egter teen 1975 getaan toe Mosambiek se koloniale bewind tot ‘n val gekom het.

Onder druk van Brittanje en Suid-Afrika  het die regering van Rhodesië noodgedwonge in 1979 tot ‘n skikking ingestem.

‘n Aanvegbare verkiesing in 1980 het Robert Mugabe as wenner en eerste minister (later president) van die Republiek van Zimbabwe opgelewer. Van sy mooipraatjies het min gekom.

Zimbabwe se ekonomie het onder Mugabe vinnig agteruitgegaan terwyl die president en van sy ministers hulself verryk het.

Mugabe het die land vir 37 jaar met ‘n ystervuis geregeer totdat hy in November 2017 onder druk bedank het.

Uitbundige Zimbabwiërs vier die einde van Mugabe se tiranie.