DIE WOORDEWêRELD VAN RYKIE VAN REENEN

Rykie van Reenen het self ‘n paar boeke gepubliseer, onder meer die Op die randakker-bundel. Dan is daar die omvattende werk deur Lizette Rabe waarin die veelgeprese joernalis belig word. 

RYKIE — ‘n Lewe met woorde

Lizette Rabe

Tafelberg, Kaapstad

2011

Die leser moet nie hier ‘n volbloed-biografie verwag nie. Maar dit is seker die naaste wat ons aan een gaan kom.

Lizette Rabe plaas die “onvergeetlike” Rykie van Reenen in konteks, vergas die leser met talle aanhalings en bring ‘n mooi paar foto’s byeen. Rykie word as vrydenker, “onvergelyklike stilis”, voorloper en baanbreker beskryf.

Tog bly sy ‘n enigma, want die skrywer se bewondering laat nie té diep krap toe nie. —JDF

(Kyk ook artikel oor Van Reenen in die afdeling BY NABAAT.)

OP DIE RANDAKKER

Rykie van Reenen

Tafelberg, Kaapstad

1980

In hierdie bundel bring Tobie Boshoff ‘n klomp rubrieke byeen wat Rykie van Reenen oor ‘n tydperk van dertien jaar vir Die Beeld en Rapport geskryf het.

Dit sê alles dat die lees daarvan ná al die jare steeds (of vir die eerste keer) veel plesier verskaf. Met dié dat hierdie boekie seker onverkrygbaar is, is dit goed om te weet dat van die rubrieke ook in Lizette Rabe se boek oor Rykie opgeneem is. — JDF