Tydskrifte is net so deel van ons kulturele omgewing as koerante. Hier kyk ons na van die belangrikste tydskrifte van die afgelope eeu en langer. Van hulle is net ‘n handvol steeds beskikbaar.

TYDSKRIFVERHALE EN -ILLUSTRASIES BOEI LESERS AL VIR MEER AS EEU

Tydskrifverhale is al meer as ‘n eeu ‘n belangrike element in Afrikaanse tydskrifte. Dit geld ook die enigste oorlewende gesinstydskrif, Huisgenoot. Tog soek jy verniet na verwysings na verhale in die pragtige gedenkuitgawes wat met die blad se negentigste en honderdste verjaarsdae gepubliseer is. Wel is aparte versamelbundels gepubliseer. Vervolgverhale en kortverhale was in ‘n...

Lees meer

TAALGENOOT

Taalgenoot is die blad van die ATKV, ofte wel die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging, wat in 1930 gestig is. Die blad bestaan sedert Desember 1931 en het van ‘n beskeie tydskrif tot ‘n kleurvolle, moderne blad ontwikkel, soos wat drukprosesse en finansies dit moontlik gemaak het. Die voorblad van die eerste Taalgenoot. Hierdie groep voorblaaie...

Lees meer

TYDSKRIFTE VIR GELOWIGES

Talle tydskrifte met ‘n sterk Christelike inslag verskyn reeds van die 19e eeu in Suid-Afrika. Daarvan is die oudste die Kerkbode, wat reeds in 1849 tot stand gekom het. Hier is enkele van die belangrikste Afrikaanse tydskrifte wat steeds verskyn of wat in die verlede gepubliseer is. Die Voorligter verskyn op 1 Desember 1937 as...

Lees meer

WOORD EN DAAD

Die blad verskyn in 1954 as blad waarin op Christelike grondslag nagedink word oor aktuele sake. Dit is later regstreeks verbind met die sogenaamde “stem van Potchefstroom”, bedoelende die prinsipiële standpunte wat vanuit ‘n Calvinistiese (of reformatoriese) denkraamwerk deur dosente van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys ingeneem is. Sedert die 1970’s neem redakteurs...

Lees meer

VAN ‘TEGNIEK’ TOT ‘F&T’ TOT ‘FINWEEK’

Die entrepreneur en sakemagnaat Anton Rupert was die vader van Tegniek, ‘n blad wat in 1949 tot stand gebring is...

Lees meer

SARIE

Die tydskrif Sarie, eers genoem Sarie Marais, het dekades lank met Rooi Rose meegeding om die posisie as grootste Afrikaanse vrouetydskrif. Met die sluiting van Rooi Rose in 2020 het Sarie skynbaar as die onbetwiste leier oorgebly, hoewel Sarie se stalmaat, Kuier, nou op die titel aanspraak maak as grootste Afrikaanse vroueblad. Sarie is in...

Lees meer

DE KAT, INSIG, NUUSNOU

In Junie 1985 kom redakteur Johan van Rooyen en die  uitgewer Greg Psillos met ‘n tydskrif op die mark vir almal wat iets anders as die populisme van die hoogs suksesvolle Huisgenoot verlang het. Die blad beleef, soos alle publikasies wat in ‘n ernstiger mark ‘n nis probeer vind, moeilike finansiële uitdagings. Die blad kry...

Lees meer

TYDSKRIFTE WAT MOES SLUIT: BRANDWAG, ROOI ROSE, VROUEKEUR…

Hier kyk ons na van die Afrikaanse tydskrifte wat deur die jare vir ‘n tyd lank ‘n gewillige mark gevind het, maar later, soms eers na dekade, hul deure moes sluit. Daaronder tel Die Brandwag en Die Boerevrou en meer onlangse slagoffers soos Vrouekeur en Rooi Rose. Die Brandwag het deur die jare in ten...

Lees meer

WEG!, MOOILOOP, WIEL

Wegbreek (uitgegee deur Media24) lanseer in 2004 as ‘n buitelug- en reistydskrif, maar moes spoedig die gebruik van die naam in die hof verdedig omdat Getaway se eienaar (Ramsay, Son and Parker) gemeen het Wegbreek is bloot ‘n vertaling van Getaway, ‘n titel waaronder hul tydskrif reeds geruime tyd gepubliseer is. Media24 verloor die saak...

Lees meer

POLITIEK, POLITIEK, POLITIEK

Die Suiderstem kom in 1936 tot stand, ‘n middagkoerant wat die koalisieregering van genls. J.B.M. Hertzog en Jan Smuts ondersteun het. Die blad sluit egter in 1950. Die Volksblad was ‘n amptelike mondstuk van die Nasionale Party en het die party met entoesiasme gesteun. Die Burger hou sy soms erg eensydige ondersteuning van die NP...

Lees meer