Om verkenning te vergemaklik, skei ons die Afrikaanse en Engelstalige koerante. Hier kry jy ‘n blik op ons land se Engelse koerante.

‘THE WITNESS’: OUDSTE KOERANT IN DIE LAND?

The Witness, wat lank as The Natal Witness bekend was, het op 27 Februarie 1846 vir die eerste keer verskyn. Sedertdien word dit ononderbroke gepubliseer, wat dit volgens sommige die oudste koerant in die land maak. Die Herald van Port Elizabeth het egter reeds op 7 Mei 1845 vir die eerste keer verskyn. Die probleem...

Lees meer

DAILY SUN

Die Daily Sun is ‘n sensasiekoerant gemik op die swart werkers van Suid-Afrika. Die vader van die koerant was Deon du Plessis, wat eers onsuksesvol die idee aan sy base by Independent probeer verkoop het voordat Media24 by die idee ingekoop het. Dit het sirkulasiegewys een van die grootste suksesstories in Suid-Afrika se persgeskiedenis geword....

Lees meer

SUNDAY TIMES

Die Sunday Times was vir ‘n groot deel van die 20ste eeu Suid-Afrika se grootste koerant. Onder redakteurs soos Joel Mervis en Tertius Myburgh het die blad daarin geslaag om soomloos van ‘n blad vir Engelssprekende wit mense oor te gaan in een wat ook deur ‘n groot getalle Afrikaners gelees is. Daarna, soos die...

Lees meer

PRETORIA NEWS

Die Pretoria News is meer as ‘n honderd jaar oud en ‘n instelling in die hoofstad. Maar die sirkulasie het nou tot onder 10 000 per dag gedaal. Met sy eeufees het Pretoria News hierdie bylae van meer as honderd bladsye gepubliseer. In die bylae is ‘n voorblad uit elk van die honderd jaar oorgedruk, soos...

Lees meer

WORLD, SOWETAN, DAILY SUN, NEW AGE…

Koerante vir en deur swart mense dateer uit die 19e eeu. Voorlopers was John Tengo Jabavu, wat die koerant Imvo Zabantsundu 1875 in King William’s Town gestig het, en John Dube, stigter van Ilanga LaseNatal. In die twintigste eeu het koerante vir swart mense meestal wit eienaars gehad, maar dit het stuk vir stuk verander....

Lees meer

LEGENDARIESE ‘RAND DAILY MAIL’ EN ANDER ENGELSE KOERANTE SLUIT OOK ONDER GELDDRUK

Die een konstante in die wêreld van koerante is dat koerante kom en gaan. Koerante soos Die Suiderstem, Dagbreek, Die Beeld, Transvaler en andere word elders op hierdie webblad bespreek. Maar die lot het ook heelparty Engelstalige koerante deur die jare getref. Hier is van hulle. Die Rand Daily Mail kom in 1902 tot stand...

Lees meer

‘Argus’-koerante

Die Argusgroep was vir lank die dominante koerantgroep in Suid-Afrika. In die 1990’s word Argus deur Tony O’Reilly se Independentgroep oorgeneem en later aan Iqbal Survé se Sekunjalo, ‘n sogenaamde swart bemagtigingsgroep, verkoop met die ondersteuning van die staat se beleggingsmaatskappy. Dit staan nou as Independent Media bekend. Die Cape Argus is een van die...

Lees meer

Cape Times en Mercury

Die Cape Times is sedert 1876 ‘n Kaapstadse instelling. Vir lank was die blad ingebed in koloniale denke, wat nie vreemd was nie gegee die herkoms van sy eerste redakteurs. In die twintigste eeu het die Times verbete Suid-Afrika se Britse verbintenis bevorder en ná 1948 die Nasionale Party-regering aan skerp kritiek vanuit ‘n liberale...

Lees meer